Conducteur transporteur

Bestuurder M/V

De bestuurder is belast met het transport van de goederen die hem worden toevertrouwd, in overeenstemming met de wetgeving (verkeersregels, arbeidswetgeving e.d.) en de instructies die hij van de exploitanten krijgt.

Taken van de bestuurder

 • De transportopdrachten van de exploitanten in ontvangst nemen.
 • De lading en de staat van de goederen controleren.
 • Het vastzetten van de lading nazien.
 • De nodige uitrustingen gebruiken om de lading vast te zetten (snoeren, staven, enz.).
 • Het transport uitvoeren volgens de instructies van de exploitanten en overeenkomstig de wetgeving en de veiligheidsregels.
 • De exploitanten onmiddellijk informeren over gelijk welk voorval tijdens het transport en de levering (voorbehoud maken).
 • Nauwlettend toezicht houden op de goede werking van het voertuig en het onderhoud van de uitrustingen goed opvolgen.
 • De transportdocumenten opmaken.
 • De veiligheidsregels op de laad- en losplaatsen naleven.
 • De instructies in de Gids voor de bestuurder in acht nemen.
 • Meewerken aan het in stand houden van het imago van de Groep Malherbe.

Vereiste competenties

 • Professionalisme in het transport van de goederen.
 • Beschikbaarheid.
 • Autonomie.
 • Aanhoudende aandacht voor de belangen van de onderneming.