Commercial Malherbe

Vertegenwoordiger M/V

De vertegenwoordiger is belast met de klantenwerving en de ontwikkeling van zijn sector volgens de instructies die hij krijgt.

Taken van de vertegenwoordiger

 • Voortdurend het imago van de Groep Malherbe onderhouden.
 • De klantenkring opbouwen: klanten werven, nieuwe transportbehoeften zoeken, afspraken maken en klanten bezoeken.
 • De eisen noteren op de klantenfiche en doorgeven aan de exploitanten voor analyse van de uitvoerbaarheid.
 • De opening van klantenrekeningen aanvragen: klanten, afzenders, ontvangers.
 • De klanten opvolgen: bezoeken plannen, problemen uitdiepen.
 • De commerciële schakel zijn tussen de klanten en de agentschappen.
 • De bestekken en voorwaarden van de klanten bestuderen: doorgeven aan de kwaliteitsdienst voor verdere analyse, de bestekken van de klanten van het agentschap valideren.
 • De aanbestedingen verwerken en de behoeften van de klanten identificeren samen met de commerciële directeur.
 • Nieuwe transporten berekenen, prijslijsten opmaken en kortingen becijferen.
 • De klantenservice optimaliseren.
 • De statistieken opvolgen: respect van de doelstellingen/budgetten, omzet, winstmarges e.d.
 • De prestatieoverzichten van de transporteur, gekregen van de klanten, behandelen.

Vereiste competenties

 • Grote beschikbaarheid.
 • Diepgaande juridische en technische kennis.
 • Duidelijke zakelijke instelling.
 • Ondernemingsgeest en professionele verbondenheid.