Nos engagements

Onze verbintenissen

Het managementsysteem van Malherbe, gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm, steunt op processen inzake operations, leiding en ondersteuning. Ze bepalen de strategie en leiding van de Groep met inachtname van de maatschappelijke en milieuzorgen voor duurzame ontwikkeling evenals de aspecten kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

De directie en de dienst Qualité Sécurité Environnement (QSE) zetten zich dagelijks in om de voor verbetering vatbare punten aan te passen. In dat opzicht worden de medewerkers van Malherbe ontvankelijk gemaakt voor de verbintenissen en het proces van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van de Groep.

Kwaliteit en veiligheid, onze verantwoordelijkheid

Aangemoedigd door haar principes van voorbeeldigheid en uitmuntendheid concentreert de organisatie van Malherbe haar aandacht volledig op de maximale tevredenheid van haar klanten. Elke dag opnieuw paren de medewerkers van de Groep hun know-how aan hun werkmiddelen om u een kwalitatief hoogstaande service te bieden met strikte naleving van uw eisen. Al onze operationele processen omvatten de beheersing van de risico’s m.b.t. de conformiteit van uw goederen.

Dankzij onze meeneeminformatica volgen we onze voertuigen en leveringen in realtime op om het veiligstellen van onze medewerkers en de goederen te garanderen. De bestuurders-ambassadeurs krijgen gedurende hun hele carrière opleidingen in kwaliteit en veiligheid. De betrouwbaarheid van onze infrastructuren en databases krijgen bovendien veel aandacht in onze transportactiviteiten en logistiek in het buitenland.

Ons engagement ter bescherming van het milieu

Als ondertekenaar van het charter ‘Objectif CO2’ in april 2010 heeft de Groep Malherbe zijn wilskrachtig engagement vernieuwd in samenwerking met l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), de Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) en het ministerie van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling en Energie.

Na een vermindering van de CO2-uitstoot van 9,6% tijdens de eerste fase heeft de Groep Malherbe zich ertoe verbonden om zijn CO2-uitstoot nog met (minstens) 5% te verminderen over een periode van drie jaar, met de focus op vier grote thema’s: het voertuigenpark, de brandstof, de bestuurders en de transportstromen.

feuille-emission9,6% vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Société transporteur Malherbe
 • Camion de marchandises
 • Transport et logistique Malherbe
Onze vier grote thema's:
 • De voertuigen

  Om de drie jaar vernieuwt Malherbe zijn voertuigenpark waarbij het erop toeziet dat het de meest strikte Europese emissienormen (Euro 5, Euro 5 EEV en Euro 6) inzake uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu naleeft. Bovendien voert de Groep regelmatig preventieve controles uit op de bandenspanning.

 • De brandstof

  Malherbe checkt zijn vloot in realtime en op afstand mede door de gecomputeriseerde voertuigen en de geconsolideerde opvolgingsoverzichten. Dankzij dat snelle reactievermogen kan het transportverloop indien nodig geregulariseerd en aangepast worden, samen met de bestuurders.

 • De bestuurders

  Bij Malherbe besteedt het managementsysteem veel aandacht aan het verantwoordelijk rijgedrag van de bestuurders. De opleidingen tijdens hun carrière focussen verkeersveiligheid en milieubescherming. De permanente analyse van hun rijgedrag leidt regelmatig tot de opmaak van een balans.

 • De transportstromen

  De verbeterde transportstromen van Malherbe vloeien onder meer voort uit de verhoging van de bezettingsgraad van de voertuigen. De Groep doet meer en meer een beroep op het rail-routetransport.

ISO 9001-certificering van het managementsysteem betreffende de kwaliteit:

De PDF downloaden

QualimatQualimat-certificering van de agentschappen in Caen (Logisco) en Bordeaux:

De PDF downloaden

Objectif CO2Vrijwillig charter 'Objectif CO2' van Malherbe (vermindering van de CO2-uitstoot):

De PDF downloaden

Certipharm-certificering voor het vervoer van producten voor de gezondheidszorg:

De PDF downloaden

SQAS-certificering voor het vervoer van gevaarlijke goederen:

De PDF downloaden