De directie van de Groep Malherbe

De Groep Malherbe wordt bestuurd door verschillende afzonderlijke beslissingsorganen die de grote principes van transparantie, communicatie en ethiek delen. De directie legt in haar operationele en strategische besluitvormingsprocessen een snel reactievermogen aan de dag dankzij haar pragmatisme en efficiënte communicatie.

Het directiecomité

De Groep Malherbe wordt geleid en beheerd door een directiecomité van twee bestuurders. Vanwege dat kleine aantal garandeert Malherbe een nauwe samenwerking tussen het bestuur en de medewerkers van de Groep, mede door een korte hiërarchie.

Alain Samson President

Al meer dan 30 jaar begeleidt Alain Samson de ontwikkeling van Malherbe. Hij is de president van de Groep sinds 1996. In 2001 heeft hij het bedrijf overgenomen en het een hoge vlucht doen nemen. Samen met de algemene directie en in nauwe samenwerking met de financiële partners stuurt Alain Samson de externe groeiprojecten van Malherbe aan en bepaalt hij de strategie van de Groep.

Noël Samson Algemeen directeur

Noël Samson is sinds 20 jaar algemeen directeur van de Groep Malherbe. Hij leidt alle activiteiten, gaande van de organisatie van het transport over het beheer van het voertuigenpark en de logistiek tot de verhuur van voertuigen. Bovendien ziet hij toe op het respect van de budgetten en operationele verbintenissen in het kader van de procedures en reglementeringen.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het directiecomité. Bovendien kan ze voor de projecten van Malherbe strategische aanbevelingen naar voren brengen. De raad komt om de drie maanden bijeen. Ze is het vertegenwoordigende lichaam van de aandeelhouders en bestaat tevens uit externe critica.