Agent d'exploitation transport et logistique

Exploitatieagent M/V

De exploitatieagent is belast met het laten uitvoeren van de transportopdrachten van de klanten met de middelen die hem ter beschikking worden gesteld.

Taken van de exploitatieagent

 • De klanten beheren.
 • De transportopdrachten in ontvangst nemen.
 • De transportopdrachten behandelen en de uitvoerbaarheid nazien.
 • Het transport organiseren in functie van de plaats en beschikbaarheid van de voertuigen. De transportopdracht doorgeven aan de bevrachtingsdienst indien ze met de eigen middelen niet kan worden uitgevoerd.
 • Het goede verloop van het transport opvolgen.
 • De technische en menselijke middelen beheren bestemd op de planning.
 • Zich vergewissen van de correlatie tussen de aanvaarde bestelling en de aangewende middelen.
 • De transportopdrachten doorgeven aan de bestuurders.
 • De naleving van de rij- en rusttijdenreglementering opvolgen.
 • De meest passende route bepalen in functie van het te volgen tijdschema of de prijs.
 • De verwerking van de verpakkingen opvolgen (recuperatie).
 • De dossiers ordre de transport (transportopdracht) bestemmen, een bestuurder voor de transportopdracht voorzien en op de planning plaatsen.
 • Vrachten zoeken voor de terugreis.
 • De omzet opvolgen.
 • De informatiestroom kort opvolgen ter identificering en oplossing van de problemen die de kwaliteit van onze service zouden kunnen aantasten.

Vereiste competenties

 • Duidelijk gevoel voor communicatie.
 • Georganiseerd en methodologisch.
 • Kennis van de transportreglementering.
 • Gemotiveerd.